Cellsymbiosis therapy podle originálního konceptu MUDr. Heinrichera Kremera

Cellsymbiosis therapy je založená na principech mitochondriální medicíny a výzkumu. Jedná se o komplexní a bioLOGICký terapeutický koncept slučující aktuální výsledky výzkumu mitochondriální medicíny a znalosti v oblasti buněčné evoluce. Nabízí velmi úspěšné diagnostické a terapeutické výsledky v oblasti léčby chronických onemocnění.

V současné době je již vědecky podložené, že veškerá chronická onemocnění nachází svůj původ v poškození či v dysfunkci mitochondrií a mitochondriálního řetězce.

Mitochondrie

Mitochondrie jsou organely eukaryotických buněk obsahující vlastní genom, tkzv. mitochondriální DNA a translační aparát – ribozomy. Toto potvrzuje teorii endosymbiózy,  která předpokládá, že mitochondrie byla dříve prokaryotní buňkou, která následně splynula symbioticky s anaerobní buňkou tzv. Archa buňkou.

Mitochondrie jsou biochemickými elektrárnami buněk – tvorba ATP, jakožto hlavní energetické rezervy organismu.

MUDr. Kremer se ve své terapii soustředí převážně na dýchací řetězec mitochondrií. V narušení tohoto řetězce vidí hlavní problém všech nemocí, protože dochází k narušení předávané informace o funkci orgánových buněk z mitochondriální DNA.

Ví, že porušením dýchacího řetězce trpí rakovinné buňky, které nevyužívají aerobní tvorbu energie ale tkzv. anaerobní formu ze zmíněné buňky Archa.

K poškození mitochondrií a mitochondriálního řetězce dochází vlivem znečištěného prostředí, elektrosmogu, nevyvážené stravy a s ní spojeným nedostatkem minerálů, vitamínů a stopových prvků apod. Poškození mitochondriální struktury nebo funkce vede následně k chybné regulaci všech metabolických procesů a následnému onemocnění.

Naordinováním synergicky působících mikro a makro látek  v rámci racionální terapie přírodními látkami je jeden ze základních kamenů Terapie buněčné symbiózy podle MUDr. Heinricha Kremera.

Terapie buněčné symbiózy – klíč k terapii a prevenci chronických onemocnění a civilizačních chorob zahrnuje:

  • nutriční terapii
  • racionální terapii přírodními látkami – zde přírodní doplňky stravy – TISSO produkty
  • infuzní terapii – např. vitamínem C
  • dodatkové terapie
  • eliminaci elektrosmogu
  • psychoterapii
  • vyčištění od těžkých kovů
  • saturaci tenkého a tlustého střeva

Pokud Vás problematika terapie buněčné symbiózy zajímá detailněji, určitě se podívejte na následující video. Jedná se o krátký dokument, kde hovoří sám zakladatel této terapie Dr. Heinrich Kremer. Video je v němčině, pokud však neumíte německy, nezoufejte. Připravila jsem pro Vás i překlad zde.